MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

1.1. ALICI

Adı ve Soyadı : *************

Adresi : *************

Telefon : *************

E-Posta : *************

1.2. SATICI

Satıcı Unvanı/İsmi : elitsfor.me art and books

Satıcı’ nın Açık Adresi : Selimiye – Üsküdar – İstanbul

 

Satıcı’ nın Telefonu : +90 (532) 481 74 10

 

Satıcı E-Posta Adresi : elitsoforme@gmail.com

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), 5846 sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği(“Yönetmelik”) ile sair ikincil mevzuatların her birine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Notas Basım Yayım Dağıtım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (“CENART(Satıcı)”) ait “www.cenarthukuk.com” alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’ de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

 

2.3. İşbu Sözleşmenin kapsamı -kaynağı itibariyle Kanun ve Yönetmelik uyarınca tanzim edilmiş olduğundan- herhangi bir nedenle kurulmuş olsa bile; sadece Kanun dahilindeki tüketiciler için geçerli olup; tüketici olmayan ticari veya mesleki olan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler için geçerli değildir. İşbu sebeple bu sözleşmede yer alan Kanun ve Yönetmeliğin tanıdığı haklar ve tüketici lehine ya da aleyhine olan yükümlülükler tüketici olmayan mezkûr kişiler için bir anlam ifade etmemektedir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE

BEDELİ (KDV VE SAİR VERGİLER DAHİL)

3.1. Ödeme Tablosu

Ürün Kodu Ve Adı Adet Satıcı Unvan Birim Fiyatı Birim İndirimi Kupon Puan Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar***

 

3.2.***İlan edilen fiyatlar güncellenene ve kaldırılasıya kadar geçerlidir. Sehven girilen yanlış fiyatlandırmalardan Satıcı’ nın sorumluluğu bulunmamakla; bu şekilde gerçekleşmiş satışların da bedel iadesi yapılarak iptal edilmesi Satıcı’ da saklıdır.

3.3. Fiyat, Masraf ve Oran Bilgileri

Kargo hariç toplam ürün bedeli : *************

Kargo Ücreti : *************

Kargo Dahil Toplam Bedeli : *************

Ödeme Şekli ve Planı : *************

Alınan Vade Farkı : *************

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: *************

 

3.4. SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, BANKACILIK ÖDEME HİZMETİ KAPSAMINDA; SATICI TARAFINDAN, ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ SİSTEM ÜZERİNDEN ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

 1. MAL VE HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

4.1. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla kurulmuş olup, Alıcı’nın Satıcı’ dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesi ile ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’ de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Alıcının belirttiği adresin, doğru ve güncel olması Alıcı’nın sorumluluğundadır.

4.2. Gayrimaddi anında edinilen sanal mal ve hizmetin teslimi tüketicinin anlık erişim sağlayabildiği sanal alan veya ortama ulaşmasıyla ya da kullanımına ilişkin yapılan tanımlamayla gerçekleşmektedir. Kalıcı veri saklayıcısı ile teslimi kararlaştırılan gayrimaddi mal ve hizmetlerin tesliminde; Sözleşme’ nin 4.1. madde hükmü esastır.

 1. TESLİMATA İLİŞKİN MASRAFLAR, YÜKÜMLÜLÜKLER VE İFASI

5.1. Malın teslimatına ilişkin masraf ve fiyatlardan Satıcının bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Malın teslim edilmesine ilişkin masraf ve bedeller, aksi kararlaştırılmadıkça veya Satıcı açık ve sarih şekilde bu yükümlülüğü üzerine aldığını beyan etmedikçe Alıcı’ya aittir.

5.2. Malın teslimatı, sipariş için Alıcı tarafından yapılan ödemenin akabindeki 30(otuz) günlük süre içinde yapılır. Mal ve Hizmetlerin teslimi için, edimin ifa edilmesinin imkansızlaştığı durumlar ya da Mücbir Sebep halleri Satıcı’ da saklı kalmak kaydıyla belirtilen 30(otuz) gün süre siparişin gerçekleştiği günden itibaren başlar.

5.3. Herhangi bir nedenle; Alıcı tarafından mal ve hizmetlerin karşı edimi olan ödemenin gerçekleşmesinden Alıcı’ nın kendisi sorumlu olup; ödemenin gerçekleşememesi halinde ya da Bankacılık üzerinden iptalinde ise Satıcı teslimat borcundan kurtulmuş sayılır.

5.4. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin ifasının imkansızlaşması halinde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 1. ALICI’NIN BEYAN, YÜKÜMLÜLÜK VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Alıcı, Websitesi’ nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ve gönderilen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı’ nın iletişim bilgilerini kullanarak farklı kanallar üzerinden Satıcı’ ya iletebilir.

6.3. Alıcı, işbu Sözleşme’ yi ve Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden evvel Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş sayılır.

6.4. Alıcı’ nın, teslim edildiği esnada tahrip olan, kırık, ıslak, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu bariz belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması ve tutanak tutturmadan kabul etmesi halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

6.5. Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait ödeme aracının, Alıcı’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

6.6. ALICI, FİKRİ VE SINAİ HAKLARI SATICI’ DA SAKLI, ANINDA TESLİM VE İFA OLUNAN SANAL, GAYRİMADDİ (Dijital, Application(Uygulama), Yazılım Veyahut Elektronik İçerik) MAL VE HİZMETLERİN KULLANIM HAKKINI BİR BAŞKASINA DEVRETMEYECEĞİNİ, KOPYALAMAYACAĞINI, ÇOĞALTMAYACAĞINI, DEĞİŞTİRMEYECEĞİNİ VE BUNLARA AYKIRILIKTA İSE SORUMLULUĞUN TAMAMIYLA KENDİSİNDE OLDUĞUNU KABUL VE TAAHHÜT EDER.

6.7. Gayrimaddi sanal mal ve hizmetlerin 6.6. maddeye aykırılığında gereği gibi hareket etmeyen Alıcı’ nın; sanal sisteme ve ürünlere erişiminin, Satıcı tarafından engelleneceğini veya kısıtlanacağını gerek bu Sözleşme ile gerekse de Ön bilgilendirme ile bildiğini ve bu hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. SATICI’NIN BEYAN, YÜKÜMLÜLÜK VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici ve genel mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ ya teslim edilmesinden sorumludur.

7.2. Satıcı gayrimaddi mal ve hizmetlerin sözleşmeye uygunluk kapsamında sanal ortamda tüketiciye sağlanmasından ve sürekli olarak erişime açık tutulmasından mücbir sebep ve teknik sebepler dışında sorumludur.

7.3. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin ifasının imkansızlaşması halinde Satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirmek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

7.4. Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 1. CAYMA HAKKI

8.1. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, istisnaları hariç olmak üzere mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren; 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

8.2. Alıcı, kalıcı veri saklayıcısı ile cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimini Websitesi, Uygulama ve Mail üzerinden ya da Kanun’da belirtilen diğer vasıtalarla iletmelidir. Bildirimi ulaştırmada sorumluluk Alıcı’ nın kendisindedir. Cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin ispatı Tüketicinin kendisindedir.

8.3. Satıcı, Cayma bildirimini aldıktan sonra ulaştığı bilgisini derhal Alıcı’ya bildirmek zorundadır.

8.4. Alıcı’ nın mevzuata ve Sözleşme’ ye uygun olarak yaptığı Cayma Bildiriminden sonra 10 (on) gün içinde teslim edilen ürünü kargo masrafı Satıcıda olmak üzere Satıcıya göndermek zorundadır. Aksi halde Cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

8.5. Satıcı, Alıcı’ nın Cayma bildirimi kendisine ulaştıktan sonra 14 (on dört) gün içinde Alıcı’nın teslim masrafları dahil ödediği tam bedelin iadesini gerçekleştirecektir. İade edilecek bedel hangi ödeme aracı ile yapıldıysa aynı usul ve araç ile iade edilecektir. Bankacılık üzerinden taksitle yapılan alışverişler için iade bankaya tek seferde Satıcı tarafından yapılsa da Bankanın Alıcı’ yla arasındaki ilişki gereği iade de taksit taksit gerçekleştirilebilmektedir. İşbu hususta Satıcı’ nın bir sorumluluğu ya da etkisi yoktur.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER VE İSTİSNASI

9.1. Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

9.2. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’ nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; ALICI TARAFINDAN AMBALAJ, BANT, MÜHÜR, PAKET GİBİ KORUYUCU UNSURLARI AÇILMIŞ OLMASI ŞARTIYLA MADDİ ORTAMDA SUNULAN KİTAP, SES VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARINA, YAZILIM PROGRAMLARINA VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE; ABONELİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SAĞLANANLAR DIŞINDA GAZETE, DERGİ VE HAFTALIK NOT GİBİ SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve ELEKTRONİK ORTAMDA ANINDA İFA EDİLEN HİZMETLER İLE TÜKETİCİYE ANINDA TESLİM EDİLEN GAYRİ MADDİ MALLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE (SANAL MAL VE HİZMETLER, APPLİCATİON, ELEKTRONİK ORTAMA AİT ÜRÜN, YAZILIM, HEDİYE KARTI, HEDİYE ÇEKİ, PARA YERİNE GEÇEN KUPON VE BENZERİ).

9.3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı’ nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE MERCİİLERİ 

10.1. Kanun ve Yönetmelik kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ ya doğrudan iletecektir. Şikayetin CENART’ a iletilmesi halinde CENART sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; T.C. TİCARET BAKANLIĞI bünyesindeki Tüketicinin yerleşim yeri ya da hukuki işlemin gerçekleştiği yerde bulunan parasal sınırlara uygun şekilde TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE veya DAVA ŞARTI ARABULUCUKLARA; başvurabilir.

10.3. Parasal sınırların her yıl yeniden değerleme yapıldığı göz önünde tutularak; başvuru 2022 yılı için 01/10/2022 tarihine kadar olan uyuşmazlıklarda; İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine 10.280TL’ ye kadar, İl Tüketici Hakem Heyetlerine 15,430TL’ye kadar ve üzerinde kalan tüm tutarlar için Dava Şartı Tüketici Mahkemesi Arabuluculuklarına başvurulması gereklidir.

10.4. Kanun değişikliği nedeniyle 01/10/2022 tarihinden sonraki 30,000TL altındaki her uyuşmazlık için tüketicinin yerleşim yerindeki ve hukuki işlemin gerçekleştiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvurulması zorunludur.

10.5. Kanun ve Yönetmelik kapsamında sayılmayanlar;tüketici olmayan ticari veya mesleki olan amaçlarla (Avukatlık, Hukuk Müşavirliği, Hakim-Savcılık ve bu mesleklere giriş için hazırlananlar…vb.) hareket eden gerçek veya tüzel kişiler- için, İstanbul Anadolu Adliyesindeki İcra ve Genel Adli Yargı Yolları görevli ve yetkilidir.

 1. MAL/HİZMETİN FİYATLANDIRILMASI

11.1. Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, satın alım sonrasında Alıcı’ ya gönderilen bilgilendirme e-postası ve Alıcı’ ya gönderilen fatura, e-arşiv faturası ve e-fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

11.2. İlan edilen fiyatlar güncellenene ve kaldırılasıya kadar geçerlidir. Sehven girilen yanlış fiyatlandırmalardan Satıcı’ nın sorumluluğu bulunmamakla; bu şekilde gerçekleşmiş satışların da bedel iadesi yapılarak iptal edilmesi Satıcı’ da saklıdır.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

12.1. Alıcı’ nın, kredi kartı veya banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu Bankacılık Sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’ dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’ nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’ nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1. İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Sözleşmede yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla yapılacaktır.

13.2. Alıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’ nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YÜRÜRLÜK

14.1. 14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme; öncesinde ön bilgilendirme yapılarak taraflarca okunup, ***/***/***** tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI             ALICI

Elits Books And Arts       Adı ve Soyadı

*************

 

Updating…
 • No products in the cart.